تهران-ایران پرس: دومین کمیته مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه با حضور هیئت های ایرانی و عراقی در تهران برگزار شد.

حل مشکلات لجستیک برای رسیدن به اهداف مشخص شده در کمیته مشترک قبلی از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: امروز راهکارهای برقراری توازن تجاری و کمک هایی که طرف عراقی در این راستا می تواند انجام دهد را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: بررسی ممنوعیت ها و محدودیت های فصلی میان دو کشور،از دیگر مسائل مطروحه امروز است.

ضیغمی تاکید کرد: بررسی آخرین وضعیت پروژه های فنی مهندسی میان دوکشور و بازارچه های مرزی نیز از دیگر موضوعات در دستور کار است.

در ادامه این نشست، ستار جابر الجابری، معاون وزیر بازرگانی عراق گفت: با وجود مشترکات مرزی، عقیدتی و فرهنگی دو کشور تمامی مشکلات موجود به فرصت تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه اقتصادی حجم توازن تجاری تحقق یابد افزود: در همین راستا توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش صادرات نفت مدنظر است.

الجابری با اشاره به اینکه دولت فعلی عراق دولت برنامه ریزی واقعی ست گفت:شخص نخست وزیر عراق پیگیر موارد مطرح شده در کمیته مشترک بازرگانی هستند و ارتباط ریلی دو کشور و ساخت و ساز از موارد مورد تاکیید ایشان است.

الجابری افزود: دو ملت به این کمیته اعتماد دارند و امیدوارند از طریق دیدارهای دوجانبه و پیگیری ها اقدامات لازم برای پیگیری امور را انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به باز بودن دروازه های عراق گفت:فرصت های های سرمایه گذاری زیادی در عراق موجود است و از سرمایه گزاران ایرانی در عراق استقبال می کنیم.

116