شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه

شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه، جمهوری اسلامی ایران را قدرت و یک الگوی جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، شیخ ابراهیم زکزاکی شنبه شب در آیین دریافت دکتری افتخاری از دانشگاه تهران با بیان اینکه اکنون آمریکا و جمهوری اسلامی دو ابر قدرت دنیا هستند، تاکید کرد: ابرقدرتی آمریکا رو به افول و ابرقدرتی ایران رو به اوج است از این رو جمهوری اسلامی تنها ابرقدرت دنیا در آینده نزدیک خواهد بود.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در این مراسم به گوشه‌های از سوابق ۵۰ ساله علمی و مبارزاتی خود اشاره کرد.125