کشمیر- ایران پرس: هزاران نفر از مسلمانان کشمیر تحت کنترل هند با برپایی موکب‌ها و برگزاری مجالس عزاداری در مناطق مختلف این منطقه، اربعین شهدای کربلا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، بزرگترین مراسم عصر پنجشنبه در شهر سرینگر و بودگام کشمیر برگزار شد که تعداد زیادی از عزاداران با یاد فداکاری‌های امام حسین‌(ع) و اصحابش به سوگواری پرداختند.

مراسم مشابهی نیز در مناطق بمینا، زادیبال، حسن آباد و اودی کشمیر تحت کنترل هند برگزار شد. عزاداران سالار شهیدان دشت کربلا در این مراسم به خواندن مرثیه‌سنتی کشمیری پرداختند.

117