تصویر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان نامه‌ای که از جیب یکی از نیروهای مقاومت به دست افسران اسرائیل افتاده است؛ متن نامه توجه افسر اسرائیلی را جلب کرده است. در آخر نامه نوشته شده : "به نام خدای خیبر آغاز می‌کنیم و با شمشیر ذوالفقار ضربه می‌زنیم."