سازمان بهداشت جهانی درباره کمبود بودجه برای افغانستان و اختلال در خدمات رسانی در بخش بهداشت و درمان این کشور هشدار داد.

افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در مرداد 1400 با بحران شدید اقتصادی و دشوارتر شدن وضعیت معیشت مردم روبروست.

این بحران، جان افغان ها را به مخاطره انداخته و بخش بزرگی از مردم این کشور را به دریافت کمک های بین المللی محتاج کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سازمان بهداشت جهانیدر مورد کمبود بودجه برای کمک به مردم افغانستان در فصل زمستان سال جاری هشدار داد.

سازمان بهداشت جهانی خواستار افزایش سرمایه‌گذاری برای ارایه خدمات بهداشتی در افغانستان، به‌ویژه در مناطق محروم که به‌دلیل بحران انسانی جاری به شدت کمبود منابع و آسیب‌پذیر هستند، شد.

در این پیام آمده است: پس از دهه‌ها بی‌ثباتی، خشکسالی شدید و سایر بلایای طبیعی، افغانستان در حال حاضر با یک بحران طولانی ‌مدت انسانی روبروست و میلیون‌ها تن با فقر یا عدم دسترسی به بهداشت و درمان و غذا زندگی می‌کنند و در معرض خطر شدید سوءتغذیه و شیوع بیماری قرار دارند.

این نهاد بین‌المللی تصریح کرد، برای ادامه ارائه کمک های بهداشتی و درمانی به افغانستان تا پایان سال جاری  به 125 میلیون دلار  بودجه نیاز دارد.

117