اظهارت "ابراهیم رئیسی"، رئیس جمهور در دیدار مردمی بانه - کردستان هم اکنون به صورت زنده در حال پخش از خبرگزاری ایران پرس است.

 

خبرگزاری ایران پرس را بر روی ماهواره Eutelsat 21B و فرکانس 11520.H.2900 . Fec 3/4 یا روی صفحه ویژه پخش زنده در وبسایت های ایران پرس دنبال کنید. 

https://iranpress.com/live