کامرون- ایران‌پرس: روحانی شیعه اهل کشور آفریقایی کامرون گفت، پیاده‌روی اربعین‌حسینی نشانه زنده ماندن اسلام‌واقعی است.

شیخ «تچووات موسی آیت‌الهی»، روحانی شیعه اهل کشور آفریقایی کامرون در گفت وگو با خبرنگار ایران‌پرس درباره اهمیت پیاده‌روی اربعین تصریح کرد، پیاده‌روی اربعین، نمایش احترام به فداکاری امام‌حسین (ع) و یارانش برای ماندگاری دین اسلام است.

این روحانی کامرونی تاکید کرد، اگر فداکاری امام‌حسین (ع) و یارانش نبود، امروز نامی از اسلام واقعی نبود و واقعه کربلا هویت‌بخشی به اسلام است.

شیخ موسی آیت‌الهی درباره پیام اصلی اربعین‌حسینی گفت، پیام اصلی اربعین، تکریم و ارزش دادن به فداکاری امام حسین (ع) و حفظ آن در عصر کنونی است.

روحانی اهل کشور آفریقایی کامرون گفت، با تاسی از مکتب عاشورا، آموزه‌های اسلام‌واقعی عملی شود و هر مسلمانی با پیروی از این مکتب، دیگران را هم به اسلام‌واقعی دعوت کند.

113

بیشتر بخوانید:

برگزاری مراسم اربعین حسینی در آنکارا

برگزاری آیین های ویژه اربعین حسینی در انگلستان