عکس: زهرا باغبان

سمیرم- ایران‌پرس: چشمه ناز با حرکت از دالان کوه ونک در 30 کیلومتری غرب شهر سمیرم و گذر از دل سنگلاخ‌ها با آرایشی زیبا، روح لطیف طبیعت این منطقه دیدنی را چنان جذاب کرده که گردشگران را برای دیدنش بی‌قرار می‌کند.

عکس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان
عکاس: زهرا باغبان