مجموعه آبشارهای شیر آباد از شاهکارهای کم نظیر طبیعت بر بوم پر از نقش و نگار استان گلستان است.

آبشار شیر آباد در جنوب شهرستان خان ببین واقع شده است. خان ببین شهری در 55 کیلومتری شرق گرگان با بیش از 1300 هکتار وسعت و زادگان ادیب و فیلسوف ایرانی ابوالقاسم میر فندرسکی است.

آبشار شیر آباد یا آبشار خان ببین که به عروس آبشارهای گلستان معروف است به شکل پله ای و شامل هفت آبشار است. بلند ترین این آبشارها 30 متر ارتفاع دارد و آخرین آبشار است و آبشار چهارم با ارتفاع ده متری از کوتاهترین آنهاست.

آبشار شیرآباد ثبت آثار طبیعی ملی شده است که مزایایی چون ممنوعیت ساخت و ساز غیر مجاز، تعیین حریم و ایجاد امکانات رفاهی را به دنبال داشته است.

از جمله شگفتی های این جنگل زیبا غار طبیعی شیر آباد است، این غار که به نام های سمندر و دیو سفید  هم شناخته می شود در مسیر آبشارها و بین آبشار دوم و سوم قرار دارد. این غار پر رمز و راز با سکوت خود، تاریکی درونش و انعکاس صدای آب در مسیر حدود 250 متری اش به افسانه کهنی که می گوید این غار مسکن دیو سپید شاهنامه بوده است، دامن می زند.

غار دیو سپید با رطوبت و دمای مناسبی که دارد، تبدیل به زیستگاه گونه های مختلف جانوری خفاش و سمندر کور غارزی شده است. سمندر نادری که تنها در این منطقه زندگی می کند، در فهرست گونه های رو به انقراض اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد.

116