هلند- ایران‌پرس: راهپیمایی اربعین حسینی (ع) در شهر روتردام هلند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، راهپیمایی اربعین‌حسینی با حضور مسلمانان مقیم هلند و دوست‌داران اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) برای 10 سپتامبر 2023 در شهر روتردام هلند برنامه‌ریزی شده است.

راهپیمایی اربعین‌حسینی (ع) سال گذشته با حضور مسلمانان مقیم هلند برگزار شد و امسال هم تدارک ویژه‌ای برای این مراسم انجام شده است و همه آماده‌اند تا در راهپیمایی اربعین‌حسینی (ع) شرکت کنند.

112