تصاویرخسارت حمله راکتی مقاومت فلسطین از غزه به مناطق مسکونی جنوب تل‌آویو منتشر شد.

حمله راکتی مقاومت فلسطین
حمله راکتی مقاومت فلسطین
حمله راکتی مقاومت فلسطین