کریستین رونالدو، ستاره فوتبال که از روز دوشنبه برای بازی النصر و پرسپولیس مهمان ایرانی‌هاست، آدرین کوچولو را به آرزویش رساند. فیلم گریه های آدرین بخاطر ندیدن رونالدو در شبکه های مجازی فراگیر شده بود.