غزه- ایران‌پرس: نیروهای مقاومت فلسطین در سواحل باریکه‌غزه رزمایش برگزار کردند. 

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، پرتاب موشک از سواحل به سمت دریا بخشی از رزمایش مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در باریکه‌غزه اعلام شده است.
این رزمایش با هدف تقویت توانمندی نیروهای مقاومت فلسطین در باریکه‌غزه برگزار شده است. 

دوازده گروه و گردان مقاومت فلسطین ازجمله گردان‌های «عزالدین القسام» (شاخه نظامی جنبش حماس) و گردان‌های «سرایا القدس» (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) در این رزمایش شرکت کردند.

112