در پی جاری شدن سیل در منطقه «امیلیا رومانیا» تاکنون نه نفر کشته و هزاران نفر هم مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند.