کنکور آن چیزی که من و تو فکر می کنیم یا از این و آن می‌شنویم، نیست. حتّی به توصیف کسانی که کنکور داده اند،  نمی‌توانیم اعتماد کنیم، چون درست و غلطش را نمی دانیم.

کنکور ... کنکور ...

روزی چند بار این کلمه را با خودت تکرار می کنی؟ چند بار نشسته‌ای با خودت کلنجار رفته‌ای که باید چه کنم؟ چگونه بخوانم؟ اسم کنکور را که می شنوی نا خودآگاه کلمات دیگر را هم همراه خودش جمع می کند و میان افکار تو می اندازد. تعدادشان زیاد نیست، ولی سنگین اند: تست، کتاب، کلاس، آزمون، رشته، دانشگاه، ... .  بعد، می بینی کلمات دوره ات کرده اند و نمی‌توانی خودت را از آن وسط بیرون بکشی.

حرف یک کتاب و دو کتاب نیست. تعدادشان زیاد است و هر کدامشان یک دنیا نکته و آموزش و فرمول دارد. کلاس هم همین طور. آزمون هم، همین طور. اوّلین چیزی که برای رهایی از این استرس به ذهنت می رسد «کلاس کنکور» است، یا بگوییم یکی از اولین هاش.

 

حالا چرا کلاس کنکور؟ خب، همین پنج حرف، یک دنیا تجربه می‌خواهد تا بتوانی توصیفش کنی. کنکور آن چیزی که من و تو فکر می کنیم یا از این و آن می‌شنویم، نیست. حتّی به توصیف کسانی که کنکور داده اند،  نمی‌توانیم اعتماد کنیم، چون درست و غلطش را نمی دانیم. «هرکسی از ظنّ خود شد یار من»! تنها کسانی قابل اعتماد هستند که تجربه داشته باشند. دقیقاً تجربه همین کار را!

«آنلاین آکادمی» گلچینی از  «برترین اساتید کنکور ایران » است که می دانند باید چگونه و چه قدر و چه موقع وبه چه ترتیب آموزش بدهند. برنامه ریزی دقیق، شیوه درست تدریس، قدرت انتقال مطلب، آموزش جذاب، تحلیل عمیق، روش صحیح تست زدن و آزمون دادن، مهار زمان و بسیاری موارد دیگر را این جا تجربه می کنی.

این ها ترتیب مخصوص خودشان را دارند و باید دست «آدم کاربلد» باشند تا درست اجرا شوند و درست نتیجه بدهند. هر کدام از این‌ها سر جای خودشان و دست «آدم خودشان» نباشند، باعث می شوند همان اوایل شکست بخوری، یا مدّت ها پیش بروی و حتّی ندانی که اشتباه رفته ای و به زودی زمین می خوری! آن وقت است که بلند شدن و دوباره شروع کردن دشوار و شاید غیرممکن است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های آنلاین کنکور تجربی ،  کنکور ریاضی و کنکور انسانی می توانید به آدرس اینترنتی onlineacademy.ir مراجعه نمایید.

 

«آنلاین آکادمی» بهترین و با تجربه ترین استادان را در اختیارت قرار داده تا قدم به قدم با آن ها پیش بیایی و بدون ترس و اضطراب مسیر پیشرفت و موفقیت را برای رسیدن به آرزو‌هایت  طی کنی.

همه چیز آماده است؛ مانده تو بیایی. آن وقت است که می شود گفت: همه چیز سر جای خودش قرار دارد. خوش آمدی.