ایران پرس: طی سال های اخیر با تحولات سیاسی و بین المللی صورت گرفته در عرصه جهانی، اختلافات میان اعضای اتحادیه اروپا نیز تشدید شده است تا جایی که حتی برخی مقامات اتحادیه اروپا نسبت به فروپاشی این اتحادیه هشدار داده اند.

طی هفته های گذشته عزیمت تعداد زیادی از پناهجویان به لهستان، اختلافات میان مجارستان و اتحادیه اروپا شدت بخشیده است. این اختلافات عمدتا بر سر ارجحیت قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین کشورهای عضو و برآورده نشدن انتظارات کشورهای ضعیف تر از اتحادیه بروز کرده است.

در این راستا، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان با تاکید بر اینکه بوداپست در برابر تصمیمات بروکسل مقاومت خواهد کرد، گفت: "پس از دوران بروکراسی کمونیستی، ما خواستار یک دیکتاتوری جدید، این بار از سوی بروکسل نیستیم."

«اوربان» ملی گرا که دیروز (یکشنبه) برای بار دوم به عنوان رئیس حزب «فیدس» (حزب دست راستی  مجارستان) انتخاب شد، خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده مجارستان آماده می کند.

اختلافات میان اتحادیه اروپا و مجارستان از چند هفته قبل و زمانی تشدید شد که دادگاه قانون اساسی لهستان اعلام کرد که قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد.

این حکم خشم مقامات اروپا را در پی داشت و بسیاری، آن را تصمیمی در راستای آغاز پروسه خروج لهستان از اتحادیه اروپا دانستند.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، رویه قضایی اتحادیه بر قوانین ملی هر کشور عضو، برتری دارد. سرپیچی لهستان از این رویه قضایی، سبب موضع گیری مقامات اروپا شده است.

«هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان، لهستان را به اخراج از اتحادیه اروپا تهدید کرده است، اقدامی که خشم متقابل بوداپست را در پی داشته است.

تشدید تنش های داخلی در اتحادیه اروپا بر سر موضوع پناهجویان

این اختلافات در حالی ادامه دارد که موضوع پناهجویان جدید، تنش های داخلی در اتحادیه اروپا را شدت بخشیده است. این تنش ها اکنون در مرز لهستان و بلاروس متمرکز شده است.

مقامات لهستان مدعی هستند بلاروس برای انتقامجویی از اروپا و در پاسخ به تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا، مرزهای خود را باز کرده است تا پناهجویان وارد خاک این اتحادیه شوند. این در حالی است که مقامات لهستان نه فقط مرزهای این کشور را بر روی ورود پناهجویان بسته اند؛ بلکه از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز خواسته است علیه پناهجویان در مرز، اقدام کنند. 

البته شیوه توزیع واکسن کرونا و توزیع کمک های مالی برای مقابله با پیامدهای عالم گیری بیماری کووید- 19 از دیگر موارد اختلافی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می آید. ضمن اینکه جدایی بریتانیا از این اتحادیه نیز بر شرایط اقتصادی و سیاسی این اتحادیه تاثیر گذاشته است.

در واقع افزایش اختلافات میان کشورهای اروپایی سبب تقویت جریان های راست گرا و احزاب دست راستی  در بسیاری از کشورهای اروپا شده است. این احزاب خواهان استقلال عمل کشورهای عضو ازاتحادیه اروپا هستند؛ سیاست های همگرایی اروپا را قبول ندارند و معتقدند منافع ملی کشورهای عضور بر منافع اتحادیه اروپا ارجحیت دارد . 

این مباحث سبب شده است تا وحدت درونی اتحادیه اروپا مورد تردید قرار گیرد؛ تا جایی که نه فقط نسبت به فروپاشی این اتحادیه هشدار داده شود، بلکه حتی از وقوع جنگ میان اعضا سخن به میان آید.

چندی پیش، «متیوش موراویکی» نخست‌ وزیر لهستان به بروکسل درخصوص به راه افتادن «جنگ جهانی سوم» هشدار داد. 

«دونالد توسک» سیاستمدار مجارستانی که در دوران پرفراز و نشیب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سکان ریاست شورای اروپا بر عهده داشت، نسبت به دورنمای فروپاشی اتحادیه اروپا هشدار داد و گفت: "اگر دامنه اختلافات به سایر کشورها سرایت کند و ساز استقلال طلبی کوک شود، اتحادیه اروپا به تدریج از بین خواهد رفت."

به هر حال، با وجود تاکید مقامات اروپایی بر همکاری و همگرایی، به نظر می رسد تشدید اختلافات در اتحادیه اروپا و قدرت گرفتن گروه های راستگرا به شدت ماهیت یکپارچه این اتحادیه را تهدید کرده و در صورت ادامه این روال، فروپاشی اتحادیه اروپا یا کوچک تر شدن آن، دور از ذهن نخواهد بود.

نویسنده: آتوسا دینیاریان 

117