عکاس: موسی تقوی‌نمین

بندرعباس- ایران‌پرس: جشن بزرگ اقتدار همزمان با استقبال از هشتاد و ششمین ناوگروه نیروی دریایی با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس، حاشیه خلیج همیشه فارس، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، برخی وابستگان نظامی کشورهای مختلف در ایران هم با حضور در جشن بزرگ اقتدار، با توانمندی‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خلیج فارس آشنا شدند.  

هشتاد و ششمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش با استقبال سرلشکر «محمد باقری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر «عبدالرحیم موسوی»،  فرمانده کل ارتش، امیر دریادار «شهرام ایرانی»، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران و خانواده‌های کارکنان این ناوگروه در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید:

پهلوگیری ناوگروه نیروی‌دریایی ارتش در بندرعباس

عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین
عکاس: موسی تقوی‌نمین