«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه در سفر به ترکیه برای بازیدی از مماطق زلزله زده در دیدار با «موولد چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه این کشور مراتب همدردی خود با دولت، ملت و بازماندگان زلزله اخیر ترکیه را به وی اعلام کرد.