ایران‌پرس: روز ملی خلیج فارس، روز یادآوری هویت ایرانیان است؛ روزی که حاکمیت تاریخی ایران بر این پهنه آبی برای همیشه محقق شد.

سالروز اخراج استعمارگران پرتغالی از آب‌هاى جنوبى ایران در سال 1622 میلادی، در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز ملی خلیج فارس نام‌گذاری شده است.

چهار قرن پیش در چنین روزی با مقاومت و ایستادگی ایرانی‌ها، استعمارگران پرتغالی از خلیج فارس اخراج شدند.

با تحقق این حماسه تاریخی تاکنون هیچ طرف خارجی نتوانسته است به خلیج فارس دست‌درازی کند.