کابل- ایران پرس: وزیر نیرو کشورمان روز چهارشنبه به منظور بررسی حقابه ایران وارد کابل، پایتخت افغانستان شد.

براساس معاهده هیرمند که در سال 1351 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماهها و فصول مختلف تفاوت می کند.

دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حق آبه ایران را داشت با احداث سد «کمال خان» در استان نمیروز بر روی رودخانه هیرمند، عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران بخصوص در استان سیستان و بلوچستان  وارد کرد.

دولت موقت طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان، بر پایبندی به معاهده هیرمند، در خصوص حقابه ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو در سفر به کابل درباره حقابه ایران  از رود هیرمند با مقامات افغانستان دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

117

بیشتر بخوانید:

آب هیرمند وارد ایران شد

امیرعبداللهیان: مقامات افغانستان برای تخصیص حقابه ایران از هیرمند قول همکاری دادند