شورای نظامی حاکم بر چاد یک دولت انتقالی به ریاست «باهیمی باداکی آلبرت» شامل ۴۰ وزیر را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در کابینه جدید چاد، شریف محمد زین به عنوان وزیر امور خارجه، شیخ ابن عمر وزیر آشتی ملی و محمد احمر الحبو وزیر دادگستری معرفی شده اند.

این در حالی است که شورای نظامی انتقالی چاد روز یکشنبه مقررات منع آمد و شد را که ماه گذشته در پی قتل ادریس دیی اعلام شد بود، لغو کرد.

ارتش چاد در پی قتل ادریس دبی رییس جمهوری از تشکیل شورای نظامی انتقالی به ریاست پسرش محمد ادریس دبی خبر داد و اعلام کرد که انتقال قدرت ظرف ۱۸ ماه انجام خواهد شد.

بر اساس بیانیه ارتش، شورای مزبور بر ایجاد یک سری نهادهای دمکراتیک نظارت خواهد کرد که برگزاری انتخابات شفاف و آزاد را تا پایان دوره انتقالی بر عهده خواهند داشت.

«ادریس دبی» رییس جمهوری چاد که بیش از ۳۰ سال قدرت در این کشور را در دست داشت، دوشنبه هفته گذشته و در حالی که تنها یک هفته از پیروزی دوباره‌اش در انتخابات می‌گذشت، کشته شد؛ او که پیش‌تر در جریان درگیری‌های جاری در کشورش با شورشیان زخمی شده بود، در پی شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

از زمان اعلام مرگ او با وجود حضور نظامیان در خیابان های پایتخت ، گزارش های متعدد  خبرگزاری های خارجی از بروز ناآرامی در انجامنا گزارش می دهند.125