وزیر نیرو ایران گفت: بر اساس معاهده 1972 هیرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به تحویل به هنگام حقابه ایران است.

براساس معاهده هیرمند که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماهها و فصول مختلف تفاوت می کند.

دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حق آبه ایران را داشت با احداث سد "کمال خان" در استان نیمروز بر روی رودخانه هیرمند، عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران بخصوص در استان سیستان و بلوچستان وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو ایران امروز جمعه با اشاره به وجود آب در سد کجکی در بالادست روخانه‌ مرزی هیرمند تاکید کرد: در افغانستان وجود آب در سد بالادست مورد وثوق اطلاعات و داده‌های جهانی است و موضوع وجود آب در سد کجکی نیز مورد تایید حاکمان افغانستان قرار گرفته است.

«علی‌اکبر محرابیان» افزود: اگر معاهده هیرمند فی‌مابین ایران و افغانستان به طور دقیق بررسی شود، مشخص خواهد شد، تنها عامل تاثیر گذار روی تعیین حقابه میزان نزولات جوی و جریان آب ورودی از بالادست سد کجکی است و تنها این متغیر بر تعیین سهم ایران از حقابه سالانه اثرگذار است.

وزیر نیرو ایران با یادآوری به متن معاهده هیرمند تاکید کرد: بر اساس معاهده بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به پرداخت به هنگام حقابه ایران است و آن‌ها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرده و حقابه مردم را در مرز دو کشور به ایران تحویل دهند.

115