فرج الله چعب آخرین نفر از سردستگان گروهک حرکة النضال بود که با هوشیاری نیرو‌های حافظ امینت مردم ایران پس از خروج از سوئد با شگرد‌های اطلاعاتی دستگیر شد، پس از دستگیری و با توجه به ادله موجود، متهم به اعدام محکوم  و حکم وی در 16 اردیبهشت اجرا شد.