افزایش تولید نفت ایران، در تولیدات نفت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تاثیر قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در ماه آگوست 2023، با افزایش قابل‌توجه تولید ایران  صعود کرده است.

نظرسنجی رویترز باهدف رصد عرضه به بازار نفت انجام می‌شود و بر اساس داده‌های فراهم‌شده منابع خارجی، اطلاعات شرکت‌های رصدکننده صادرات نفت شامل کپلر و پترو لجستیک و اطلاعات  منابع شرکت‌های نفت، اوپک و مشاوران تهیه شده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه آگوست 27.56 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که 220 هزار بشکه در روز نسبت به ماه جولای 2023  افزایش‌یافته و نخستین افزایش ماهانه تولید این گروه از فوریه بوده است.

بنا بر یافته‌های این نظرسنجی، تولید نفت ایران در اوت، به 3.10 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین حجم از سال 2018 است که واشینگتن، تحریم‌ها علیه ایران را مجدد وضع کرد.

ایران از مشارکت در کاهش تولید اوپک معاف است و صادرات نفتش در سال 2023، با وجود تحریم‌های آمریکا، افزایش‌یافته است.

طبق نظرسنجی رویترز، تولید نفت عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده اوپک است، حدود 9 میلیون بشکه در روز در اوت باقی ماند.

ریاض، کاهش داوطلبانه روزانه تولید یک میلیون بشکه را در ماه آگوست برای دومین ماه متوالی تمدید کرد.

116