مخالفت‌ها با نظام سلطنتی در بریتانیا با درگذشت الیزابت دوم رو به فزونی است و گسترش مخالفتها، بقای این نظام را به چالش کشیده است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، همزمان با اعلام انتقال تابوت حامل الیزابت دوم از اسکاتلند به لندن و کاخ باکینگهام، مخالفان نهاد سلطنت و جمهوری خواهان مخالفت خود را با پادشاهی چارلز، فرزند الیزابت دوم که مردم و حتی نمایندگان آنان در تعیین وی به عنوان عالی‌ترین مقام این کشور کوچکترین نقشی نداشته اند، به شدت اعتراض کردند.

«گراهام اسمیث» از رهبران جمهوری خواهان در بریتانیا بازداشت معترضان به نظام سلطنت و سرکوب آنان را در روز‌های اخیر به باد انتقاد گرفت و آن را مغایر با اصول دموکراسی و آزادی بیان دانست.

اعتراض‌ها به پادشاهی چارلزسوم که به علت موروثی بودن تاج و تخت، پس از درگذشت الیزابت ۹۶ ساله، بلافاصله و بدون رای نظر مردم و نمایندگان آنان به این مقام رسید علاوه بر بریتانیا در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هم هر روز آشکار‌تر می‌شود.

هم اکنون، هشدار امنیتی در بریتانیا در سطح «قابل توجه» است که معنی و مفهوم آن، احتمال وقوع حمله تروریستی است.

جنبش‌های جمهوری‌خواه در بریتانیا سال‌هاست که خواهان برگزاری همه پرسی در خصوص آینده نظام سلطنتی این کشور بوده و تاکید دارند که این نظام یادآور ستم‌هایی است که پادشاهان بریتانیا بر مردم روا داشته‌اند.

انتقال قدرت از الیزابت دوم به چارلز سوم در حالی صورت گرفت که درخواست‌ ها برای پایان نظام سلطنتی در بریتانیای بحران زده بالا گرفته است.

چارلز سوم طی دهه های اخیر، در سکوت و گاهی مخفیانه برای افزایش ثروت خود تلاش می کرده علی رغم اینکه  انتقادات زیادی از او شده است.

112

بیشتر بخوانید:

ترس از شرمساری جهانی، دلیل لغو بازی‌های لیگ‌برتر انگلیس

چارلز رسما به عنوان پادشاه انگلیس معرفی شد