تهران- ایران پرس: رئیس جمهور گفت: نباید از بالا رفتن هزینه در آموزش و پرورش نگران شد بلکه باید نگران بهره‌وری صحیح شد، مدیران برای افزایش بهره‌وری در آموزش و پرورش تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در همایش مدیران مدارس گفت: عمیقا باور دارم که هرگونه هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای کشور است و نباید از بالا رفتن هزینه در آموزش و پرورش نگران شد بلکه باید نگران بهره‌وری صحیح شد باید مدیران برای افزایش بهره‌وری در آموزش و مرورش تلاش کنند.

رئیسی ادامه داد: نمرات مساله مهمی است و جلوه نمره برای یک معلم و دانش آموز اهمیت دارد و باید سطح دانش یک دانش آموز ارتقا یابد که این یکی از نکات بهره وری است.

وی پرداخت حق الزحمه معلمان را خواسته به حقی دانست و وزیر آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه را مامور پیگیری این امر کرد.

رئیس جمهور همچنین گفت: باید اعتماد مردم به مدرسه به عنوان یک سرمایه بزرگ تلقی و روز به روز افزون تر شود. این اعتماد با بخشنامه حاصل نمی شود و این در گرو مدیریت کاری شما مدیران است.

رئیس جمهور همچنین نقش مدیران در شکل گیری شخصیت و هویت دانش آموز و تعلیم و تربیت را بی بدیل دانست و افزود: یک تحول باید شناختی، فرایند و نهادی باشد و در انجام این تحول شرط اول باور به تحول است، به این نحو که مدیران وضع موجود را ببینند و وضع مطلوب را ترسیم کنند و باید فاصله میان وضع موجود و مطلوب، کم شود.

رئیس جمهور ادامه داد: شرط انجام یک مدیریت موفق، هدفدار بودن، برنامه دار بودن و کنترل و نظارت فرایندها و به کارگیری تمام ظرفیت ها در راستای رسیدن به هدف است. 

رئیسی با تاکید بر اینکه مدیران قبل از هرچیز و هرکس باید خود را در محضر پروردگار متعال و پاسخگوی او ببینند، اظهار داشت: در سلسله مراتب اول پاسخگویی به خدا، دوم عموم شهروندان، سوم ارباب رجوع و چهارم پاسخگویی به سلسله مراتب سازمانی تعریف می شود. در نظام مدیریتی و فرهنگی، دینی بخشی از پاسخگویی که از همه کار سازتر است پاسخگویی به ذات مقدس کبریایی است و لذا در تعریف نظام های کنترلی و نظارتی معتقدیم خود کنترلی کارآمد ترین نظام کنترلی است. 

وی اظهار کرد: یک فرد باید خود را موظف به اجرای وظیفه و توجه به اخلاق فردی و جمعی بداند و همواره تلاش خود را در راستای این ماموریت بکار گیرد.

وی توسعه اخلاق در هر سازمان را از نکات مهم در یک دستگاه برشمرد و بیان کرد: تعلیم و تربیت نماد و نمود اخلاق است و رفتار الگویی و تربیت برای همگان اهمیت دارد به ویژه برای کسانی که در مدارس تعلیم می بینند.انسان های عدالت‌خواه و حق خواه در مدارس ساخته می شود.

رئیس جمهور محور تحول در آموزش و پرورش را مدارس دانست و تاکید کرد: این تحول باید مستند به سند تحول آموزش و پرورش باشد تا یک حرکت هماهنگ ایجاد شود و تمامی بخش ها با هم مرتبط  و مستند به این سند شوند و باید مدرسه ای در تراز شکل گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید با استفاده از تجربیات و اندوخته های مدیران و معلمان گامی بلند در راستای این تحول برداشته شود، خطاب به مدیران و معلمان اظهار داشت: عنوان کرد: این همت شما را می طلبد زیرا در تربیت نیروی انسان کارآمد، مومن و انقلابی اثرگذار هستید. 

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از دیگر شوراهایی است که برای من متمایز است زیرا ماموریت متمایز دارد، گفت: آنچه در رتبه بندی معلمان انجام شده کف کار است نه سقف کار و این تنها بخش مالی و معیشتی است و این مقدمه جایگاه و منزلت معلم است.  

رئیسی اساس کار رتبه بندی معلمان  را دانش افزایی، به هنگام شدن و به روز شدن جایگاه علمی، دانشی و بینشی معلم و هویت وی دانست.

وی با اشاره به اینکه نیروهایی که آینده کشور را رقم خواهند زد در اینجا (مدارس) تربیت می شوند  و این به دست مدیران آموزش و پرورش است و این جایگاه اهمیت بسزایی دارد و باید حساسیت لازم را داشت. 

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر سخن از مدیریت و معلم می شود، نقش والدین تعیین کننده است، گفت: الته سازوکاری مثل انجمن اولیا خوب است ولی نباید به آن بسنده شود.

وی تجهیز مدارس را از اولویت های مهم آموزش و پرورش برشمرد و اظهار کرد: تجهیز واحدهای آموزشی در راستای حرفه آموزی و مهارت افزایی بسیار اهمیت دارد و باید صمیمانه از خیرین مدرسه ساز تشکر کنم. 

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکل مسکن معلمان را با قدرت پیگیری می کنیم، اظهار داشت: مشکل مسکن برای عموم کسانی که نیازمند مسکن هستند به ویژه اساتید و معلمان در برنامه های دولت است تا با خیال راحت کار تعلیم و تربیت را انجام دهند و دغدغه مسکن نداشته باشند. کار در شهر و روستا با قوت دنبال می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت در پرتو تعلیم و تربیت شکل می‌گیرد، گفت: توسعه اخلاق حرفه‌ای در تمام مشاغل به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت بسیار اهمیت دارد و این حرفه نماد اخلاق است.

رئیسی با اشاره به بیانات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر آنکه معمار انسان‌سازی، جامعه‌ سازی و تمدن‌سازی، آموزش و پروش است، رفع مشکلات آموزش و پرورش  را از اولویت های مهم دولت عنوان کرد. 

وی ادامه داد: اگر آینده ای برای کشور ترسیم‌ می‌کنیم و در چشم انداز کشور می بینیم و در برنامه هفتم توسعه به آن‌نگاه می‌کنیم باید با نگاه به آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد زیرا در اینجا نیروی هایی که می توانند آینده کشور را رقم بزنند تربیت می شوند از این رو باید نسبت به آموزش و پرورش حساسیت داشت و این به دست مدیران و معلمان آموزش و پرورش است.

رئیسی با اشاره به بیانات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر آنکه معمار انسان‌سازی، جامعه‌ سازی و تمدن‌سازی، آموزش و پروش است، رفع مشکلات آموزش و پرورش  را از اولویت های مهم دولت عنوان کرد. 

112