وزارت امورخارجه ایران اعلام کرد: اجرا نشدن معاهده 1972 هیرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند از سوی حکومت موقت طالبان و صدور بیانیه‌های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

براساس معاهده هیرمند که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه ها و فصول مختلف تفاوت می کند.

دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حق آبه ایران را داشت با احداث سد "کمال خان" در استان نیمروز بر روی رودخانه هیرمند، عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران بخصوص در استان سیستان و بلوچستان وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت امور خارجه ایران امروز جمعه بیانیه صادره از سوی حکومت موقت طالبان افغانستان درباره حقابه هیرمند را متناقض و نادرست دانست و با رد آن تاکید کرد:‌ معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند بطور صریح و بدون هیچ ابهامی، حقابه طرف ایرانی از رودخانه هیرمند را تعیین کرده است.

در بیانیه وزارت امورخارجه ایران آمده است: ‌معاهده بین ایران و افغانستان درباره آب رود هیرمند بطور صریح و بدون هیچ ابهامی، حقابه طرف ایرانی از رودخانه هیرمند را تعیین کرده است؛ این حقابه، حقی قانونی، عینی و معین بوده و افغانستان متعهد است حقابه مزبور را تامین کند.

وزارت امورخارجه ایران در این بیانیه تصریح کرد: حاکمان افغانستان در یکسال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده اند، اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده اند.

در این بیانیه آمده است: اظهارات متعدد برای تحویل ندادن حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی نشده و اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی و غیرقابل قبول است.

115