مهر 25, 1396 14:05 Asia/Tehran [Updated: مهر 15, 1398 18:50 Asia/Tehran]
  • درخواست گوترش برای حمایت بین المللی از نیروی گروه 5 ساحل

دبیرکل سازمان ملل متحد حمایت بین المللی بیشتر از گروه 5 ساحل را در آستانه سفر هیات شورای امنیت به منطقه خواستار شد.

به گزارش پارس تودی، «آنتونیوگوترش»، روز دوشنبه در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد، منطقه ساحل آفریقا امروزه گرفتار دور باطلی است که در آن مدیریت سیاسی و امنیتی ضعیف همراه با فقر شدید و پیامدهای تغییرات آب و هوا زمینه را برای گسترش ناامنی فراهم کرده است.

گوترش افزود، نفوذ پذیری مرزهای پنج کشور ساحل شامل موریتانی، چاد، مالی، بورکینافاسو و نیجر، به تشکیل نیروی پنج هرا نفری گروه 5 ساحل با پشتیبانی بین المللی منجر شد اما امنیت مرزها در مالی و نیجر، پیشرفتی نداشته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز تاسف در این زمینه، تصریح کرد که نیروی گروه 5 ساحل، امکانات و تجهیزات مهم در اختیار ندارند.118/111

 

کامنت