اسفند 10, 1396 14:23 Asia/Tehran [Updated: مهر 15, 1398 18:50 Asia/Tehran]
  • هزاران مهاجر گامبیایی از لیبی به کشور خود بازمی گردند

سازمان بین المللی مهاجرت از برنامه این سازمان برای بازگرداندن هزاران مهاجر گامبیایی از لیبی خبر داد.

به گزارش پارس تودی، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد، هزاران مهاجر غیرقانونی اهل گامبیا پس از تحمل سختی های فراوان و زندانی بودن در شرایط بسیار دشوار در لیبی، به گامبیا بازگردانده می شوند. 

سازمان بین المللی مهاجرت افزود، این مهاجران غیر قانونی به دنبال رسیدن به اروپا بودند.

سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2017، دو هزار و 500 تبعه گامبیا زندانی در لیبی را به گامبیا بازگرداند. 

برخی از این مهاجران در بازار برده داری فروخته شده بودند.

گزارش سازمان بین المللی مهاجرت حاکی است بازگشت این مهاجران به گامبیا هم مشکلات زیادی دارد زیرا میزان بیکاری در این کشور 40 درصد است.

لیبی، مهم ترین نقطه عزیمت پناه جویان آفریقایی در مسیر مهاجرت به اروپا است. 118/112

بیشتر بخوانید:

لوموند: فروش مهاجران آفریقایی به عنوان برده در لیبی و بازگشت به دوران سیاه استعمار و برده داری

انتقاد از فروش مهاجران به عنوان برده در لیبی

آغاز عصر دیگری از برده داری با فروش مهاجران آفریقایی

 

کلیدواژه

کامنت