آبان 21, 1398 15:42 Asia/Tehran [Updated: شهریور 30, 1399 13:45 Asia/Tehran]

"اوو مورالس" رئیس جمهور بولیوی یکشنبه شب به منظور برقراری امنیت و آرامش در کشورش از سمت خود کناره گیری کرد.

کلیدواژه

کامنت