آذر 09, 1399 08:36 Asia/Tehran [Updated: دی 13, 1399 21:35 Asia/Tehran]

سرانجام پس از سه هفته مقاومت، دونالد ترامپ  پذیرفت که روند انتقال قدرت به دولت بعدی امریکا آغاز شود.

ترامپ در توئیتی نوشت: «به مدیر اداره خدمات عمومی و تیم همراه او، همچنین تیم کارکنان کاخ سفید سفارش می کنم اقدامات لازم را در خصوص پروتکل های مرسوم مرتبط با مرحله انتقالی ریاست جمهوری به خاطر حفظ منافع کشورمان اجرا کنند.»112

کلیدواژه