دی 21, 1399 16:03 Asia/Tehran [Updated: اسفند 06, 1399 13:08 Asia/Tehran]

هواداران ترامپ روز ششم ژانویه با حمله به کنگره و تصرف و غارت آن، تصاویری از امریکای بدون روتوش پدید آوردند که نشان از شکاف عمیق اجتماعی در این کشور دارد. رویدادی که ضربه ای کاری به پیکره فروپاشیده لیبرال - دموکراسی امریکایی وارد کرده است.

کلیدواژه