خرداد 18, 1398 15:54 Asia/Tehran [Updated: آذر 18, 1398 14:09 Asia/Tehran]

زماني که آمريکايي ها به افغانستان آمدند کمتر از 200 تن ترياک در سال در اين کشور برداشت مي شد اما اين رقم در سال 2017 به 9000 تن رسيده است.

کلیدواژه