آبان 19, 1398 21:05 Asia/Tehran [Updated: آبان 19, 1398 21:14 Asia/Tehran]
  • هشدار درباره بحرانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان/ تحلیل

پارس تودی- بنیاد انتخابات شفاف افغانستان درباره بحرانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور هشدار داد.

این بنیاد به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد، باز شماری بخشی از روند آرای انتخابات ریاست جمهوری، نقض قانون انتخابات است. براساس این بیانیه، هرنوع اعتبار دهی به آرای بدون استفاده از دستگاه بیومتریک که قبل و بعد از ساعات رای گیری در روز انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر اخذ شده است، زمینه را برای نپذیرفتن نتایج انتخابات از سوی ستادهای انتخاباتی فراهم می کند.

کمیسیون انتخابات افغانستان روز گذشته (شنبه) روند بازشماری آرای بیش از دو هزار و 400 صندوق اخذ رای را آغاز کرد.

بازشماری شماری از صندوق های اخذ رای درافغانستان در حالی در دستور کار کمیسیون مستقل انتخابات این کشور قرار گرفته است که ستادهای انتخاباتی «عبدالله عبدالله»، «گلبدین حکمتیار» و «رحمت الله نبیل» از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نظارت بر بازشماری آرای انتخابات را تحریم کرده اند.  

بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری دربیش ازهشت هزار شعبه اخذ رای درحالی صورت می گیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره علت این اقدام هیچگونه توضیح رسمی ارائه نکرده است و به همین دلیل شائبه های گوناگونی درباره اهداف ناشی از بازشماری آرای انتخابات درفضای سیاسی و اجتماعی این کشور، مطرح شده است.

دربین نامزدهای معترض به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری بیش از دو هزار و 400 صندوق های اخذرای، عبدالله بیشترین مخالفت ها را ابراز کرده است و تیم "دولت ساز" به رهبری «محمد اشرف غنی» را به تحت فشار قرار دادن کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرا متهم کرده است.

ازنظر معترضان به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری، این اقدام بر خلاف قانون انتخابات است که با هدف وارد کردن آرای غیر بیومتریک به چرخه شمارش و محاسبه آرا انجام می شود.

با توجه به آنکه کمیسیون مستقل انتخابات توضیحی درباره علت بازشماری ارائه نکرده است این نگرانی مطرح شده است که روند انتخابات ریاست جهموری افغانستان به سمت بحرانی شدن سوق پیدا کند.

با توجه به تجربه انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان درسال 2014 که جنجال گسترده ای درباره نتایج انتخابات در دور دوم، به وجود آمد، نگرانی ها از تکرار تنش های سیاسی و اجتماعی آن دوره در خصوص انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور نیز بشدت افزایش پیدا کرده است.

بر همین مبنا است که بنیاد شفافیت انتخابات افغانستان به دولت، نهادهای انتخاباتی و همچنین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور درباره بحرانی شدن روند انتخابات و تکرار جنجال های دوره گذشته هشدار داده است.

به خصوص آنکه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای بازشماری آرای انتخابات در حالی است که بر اساس آنچه از قانون فعلی انتخابات این کشور استنباط می شود، بازشماری آرا در حیطه مسئولیت های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای ایجاداطمینان و اعتماد برای مردم ازطریق تفکیک آرای مشکوک و باطله از آرای صحیح و قانونی است که تاکنون این کمیسیون دستکم به طور رسمی درباره بازشماری آرا و نقش خود در این روند اطلاع رسانی و شفاف سازی نکرده است.

در چنین شرایطی مردم، گروه های سیاسی و نامزدهای انتخابات افغانستان انتظار دارند که نهادهای انتخاباتی برای جلوگیری از تنش های احتمالی بر سر نتایج انتخابات درباره علت و اهداف بازشماری آرا توضیح دهند. به خصوص آنکه در حال حاضر این گمانه دراین کشور تقویت شده که هدف بازشماری آرا وارد کردن آرای غیر بیومتریک به فرایند تجمیع آرا و تاثیر آن بر نتایج انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری است.        

نویسنده:محمدرضا عسگری           

116

بیشتر بخوانید:    

هشدار کابل درباره مداخله نکردن در امور داخلی کمیسیون انتخابات

درخواست ابطال ۳۰۰ هزار برگ رأی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان/ تحلیل

کلیدواژه

کامنت