آذر 11, 1398 11:03 Asia/Tehran [Updated: آذر 18, 1398 14:09 Asia/Tehran]
  • کاهش کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان/ تحلیل

پارس تودی - معاون وزیر دارایی افغانستان ازکاهش چهل و شش درصدی کمک های بین المللی برای بازسازی این کشور، خبر داد.

«ناهید سرابی» گفت، میزان کمک های بین المللی برای  بازسازی افغانستان از پانزده میلیارد و هفتصد میلیون دلار در سال 2010  به هشت میلیارد و چهارصد میلیون دلار در سال 2018 کاهش یافت که این امر نشان می دهد کشورهای کمک کننده به افغانستان در نشست های مختلف از جمله در  بُن آلمان  و بروکسل  به تعهدات بین المللی خود پایبند نیستند.

کاهش کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان نشان می دهد که کشورهای مختلف به خصوص غربی ها که تعهدات بیشتری را در اجلاس های مختلف بین المللی درباره ارائه کمک مالی به کابل مطرح کرده بودند به این تعهدات یا عمل نکرده یا تنها بخشی از آن را اجرا کرده اند.

علل کاهش کمک های بین المللی به بازسازی افغانستان

درباره کاهش کمک های بین المللی به بازسازی افغانستان دلایل مختلفی وجود دارد که شاید مهمترین آن فقدان شفافیت درنحوه هزینه این کمک ها در ترمیم خرابی ها و نوسازی زیرساخت ها در این کشور است.

طبیعی است چنانچه کشورهای کمک کننده کارنامه ای امید بخش در خصوص چگونگی هزینه این کمک ها دریافت نکنند، بر کاهش میزان تعهدات آنان تاثیر گذارخواهد بود.       

با توجه به اینکه تقریبا بیش از پانزده سال از اجلاس بن به عنوان اولین نشست بین المللی کمک به بازسازی افغانستان سپری شده است، این توقع به طور طبیعی در بین مردم و کشورهای کمک کننده وجود دارد که باید سرعت بازسازی از روند فعلی بیشتر باشد و حجم بزرگ این کمک ها آثار ملموس تری در عرصه بازسازی این کشور بجای می گذاشت.

عدم واگذاری کمک های بین المللی به  دولت افغانستان

البته نکته بسیار مهم در نحوه و کیفیت هزینه کمک های بین المللی به بازسازی افغانستان، عدم واگذاری این کمک ها به  دولت این کشور است که موجب شده تا این بودجه ها به بخش هایی که نیاز واقعی برای نوسازی و ترمیم دارند اختصاص نیابد.

از زمان شروع روند بازسازی افغانستان تاکنون، بیش از 80 درصد کمک های بین المللی در اختیار موسسات و نهادهای خارجی به خصوص آمریکایی که به اصطلاح در عرصه بازسازی این کشور فعالیت دارند، سپرده شده است که هدر رفتن این کمک ها از فساد جدی این موسسات حکایت دارد.  

«عزیز احمد فانوس» استاد دانشگاه کابل گفته است؛ درهشتاد درصد  فساد در افغانستان، موسسات خارجی و دولتهای کمک کننده سهیم هستند.

در چنین شرایطی  در سال های اخیر بارها دولت افغانستان ازآمریکا و دیگر کشورهای غربی خواسته تا مجموع کمک های بین المللی به بازسازی افغانستان در اختیار این کشور قرار گیرد تا بر اساس اولویت های ملی و محلی این کمک ها صرف ترمیم خرابی ها و نوسازی زیرساخت ها شود.

بازسازی افغانستان با خطر ناکامی روبرو است

جالب انکه  در گزارش های مختلف اداره بازرسی عمومی برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار که توسط دولت آمریکا اداره می شود، بارها اذعان شده است که بازسازی افغانستان با خطر ناکامی روبرو است و پروژه های که در فهرست بازسازی قرار گرفته اند به دلیل عدم اولویت در تامین نیازهای مردم، تنها موجب هدر رفتن کمک های مالی بین المللی شده است.

نویسنده: محمدرضا عسگری

بیشتر بخوانید:

نشست بین المللی کمک به افغانستان در کابل/ تحلیل

کلیدواژه

کامنت