آبان 27, 1399 21:33 Asia/Tehran [Updated: آبان 28, 1399 12:20 Asia/Tehran]

الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان با حضور در مناطق تازه آزاد شده در جنگ قره باغ، در ساحل ارس و پل تاریخی خداآفرین در مرز ایران حاضر شد. این نقطه مرزی با ایران قبلاً در کنترل ارمنستان بود.

کلیدواژه

کامنت