دی 28, 1399 13:10 Asia/Tehran [Updated: فروردین 29, 1400 14:30 Asia/Tehran]

انفجار کوه آتشفشان سمرو در جزیره جاوای اندونزی، منجر به فوران انبوهی از گدازه‌های آتشین، دود و خاکستر از دهانه این کوه شد.

کلیدواژه