دی 22, 1400 16:47 Asia/Tehran [Updated: شهریور 12, 1401 14:32 Asia/Tehran]

سال 2022 برای دولت و مردم قزاقستان، کشوری با داشتن بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی در شرایط نامطلوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، با افزایش قیمت سوخت در قزاقستان اعتراضات مردم در شهرهای مختلف این کشور آغاز شد، اما این تظاهرات به شورش های خشن و تخریب اموال عمومی و غارت مراکز عمومی تبدیل شد.

معترضان ساختمان شورای شهر در آلماتی پایتخت سابق قزاقستان را به آتش کشیدند.

امروز اما «اسخت اورازبای» سفیر قزاقستان در تهران گفت که آرامش به شهرهای این کشور بازگشته است و نیروهای حافظ صلح باید بعد از ۱۰ روز قزاقستان را ترک کنند.

116

 

کلیدواژه