تیر 29, 1398 10:00 Asia/Tehran [Updated: شهریور 27, 1399 20:55 Asia/Tehran]

هر چند «آنگلا مرکل» می گوید پس از سال 2021 قصد دارد از جهان سیاست کناره گیری کند اما ضعف جسمی و لرزش شدید وی در دیدارها از یک سو و ایجاد تغییرات در سطوح حزبی و حاکمیتی از سوی دیگر، احتمالاتی را درباره جایگزینی فردی دیگر در سمت صدراعظم آلمان مطرح کرده است.

کلیدواژه

کامنت