مرداد 19, 1398 09:37 Asia/Tehran [Updated: آذر 18, 1398 14:09 Asia/Tehran]

وزارت خارجه آلمان استعفای برند اربل را از ریاست سازوکار ویژه تعامل اقتصادی و مالی با ایران معروف به اینستکس اعلام کرد

کلیدواژه

کامنت