آذر 22, 1398 08:20 Asia/Tehran [Updated: آذر 22, 1398 08:29 Asia/Tehran]
  • اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را تمدید کرد

اتحادیه اروپا پنجشنبه شب تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش پارس تودی، اتحادیه اروپا در پیروی از سیاست های آمریکا از سال 2014 با طرح اتهام دخالت روسیه در درگیری های شرق اوکراین و کمک به مخالفان دولت این کشور، مجموعه ای از تحریم های اقتصادی و مالی ضد روسی را وضع کرده است که واکنش متقابل مسکو را در پی داشته است. ­

جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه نیز در سال 2014، براساس نتایج برگزاری همه پرسی، تنش میان روسیه و غرب را دوچندان کرده است.

درگیری ها در مناطق شرقی اوکراین از آوریل 2014 در پی کودتای غربگرایان علیه دولت وقت آغاز شده است.

117

 

کامنت