فروردین 11, 1399 21:08 Asia/Tehran [Updated: فروردین 11, 1399 21:11 Asia/Tehran]

یک چهارم فرانسوی ها معتقدند ویروس کرونا در آزمایشگاه ساخته شده است.

کامنت