خرداد 25, 1399 11:17 Asia/Tehran [Updated: شهریور 07, 1399 23:24 Asia/Tehran]

مردم شهر لندن با وجود هشدارها و اعلام محدودیت پلیس در ادامه اعتراض های ضد نژادپرستانه به خیابان ها آمدند.

گزارش ها نشان می دهد؛ گروه های راستگرای افراطی حامی نژادپرستی به تظاهرات امروز در لندن حمله کردند. 

کلیدواژه

کامنت