شهریور 28, 1399 20:23 Asia/Tehran [Updated: شهریور 28, 1399 20:49 Asia/Tehran]
  • اعتراض کارگران فرانسوی به سودجویی شرکت‌ها از کرونا

سودجویی برخی شرکت‌ های فرانسوی از کمک ‌های مالی دولت در پی بحران ویروس کرونا و همزمان اخراج نیروی کار به بهانه این بحران، باعث بروز اعتراضات کارگران و کارمندان در فرانسه شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، بیش از 40 هزار نفر از کارگران و کارمندان فرانسوی در اعتراض به حذف مشاغل و عدم افزایش دستمزد‌ها در سراسر فرانسه اعتصاب کردند.

این کارگران و کارمندان فرانسوی معترض همچنین اعلام کردند که همه گیری ویروس کرونا نباید به بهانه‌ ای برای نادیده گرفتن حقوق کارگران و کارمندان تبدیل شود.

شرکت‌های فرانسوی از کاهش هزاران فرصت شغلی خبر دادند و علت آن را ناشی از تبعات شیوع ویروس کرونا دانستند.

به رغم آنکه دولت فرانسه اعلام کرده که برای کسب و کار‌ها میلیارد‌ها یورو کاهش مالیاتی در نظر می ‌گیرد؛ اما کارگران معتقدند این کمک مالی دولت بدون اخذ تضمین از شرکت ها در خصوص حفظ مشاغل کارگران و کارمندان صورت گرفته است.

مردم فرانسه نسبت به سیاست های دولت این کشور به ویژه در دوران بحران شیوع ویروس کرونا معترض هستند.

کلیدواژه

کامنت