آذر 17, 1399 18:04 Asia/Tehran [Updated: اسفند 06, 1399 13:08 Asia/Tehran]

 سیل سهمگین در استان مودنا (Modena) در شمال ایتالیا و طغیان رودخانه پانارو (Panaro) در پی بارش های سهمگین

کلیدواژه