نگارخانه

  • پوشش زنان افغانستان پس از حضور طالبان 

    پوشش زنان افغانستان پس از حضور طالبان 

    شهریور ۰۶, ۱۴۰۰ ۰۸:۵۷

    کابل- ایران پرس: با مسلط شدن نیروهای طالبان در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل، موضوع حجاب زنان افغان مورد توجه قرار گرفته است.