اردیبهشت 10, 1397 18:38 Asia/Tehran [Updated: شهریور 12, 1401 14:32 Asia/Tehran]

خلیج فارس، پر است از مدارک زنده و گویا برای اثبات وجود زندگی چندین هزار ساله و قدمت نام بلندش... سواحل استان بوشهر شاید برای اثبات این ادعا کافی باشد. سیراف تاریخی تا خارک که در میان مشتریان طلای سیاه شناخته شده است.

کلیدواژه