فروردین 02, 1398 15:58 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

"میرمحمد غراوی" معاون استاندار گلستان گفت: بیش از نیمی از شهرستان آق قلا  را آب فرا گرفته است.

کلیدواژه

کامنت