فروردین 08, 1398 16:27 Asia/Tehran [Updated: آذر 18, 1398 14:09 Asia/Tehran]
  • لوح: نوبت تازه نفس‌هاست

رهبرانقلاب فرمودند: آمادگی در کلّ کشور بخصوص در بین جوانها هست؛ از این آمادگی حدّاکثر استفاده را مسئولین کشور باید بکنند. ۹۸/۱/۱

کلیدواژه

کامنت