مهر 25, 1398 10:48 Asia/Tehran [Updated: آبان 01, 1398 19:08 Asia/Tehran]
  • تصاویر: هواپیمای جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی «یاسین»

هواپیمای جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی «یاسین» صبح امروز در پایگاه «شهید نوژه» همدان رونمایی و عملیاتی شد.

کلیدواژه

کامنت